Jdi na obsah Jdi na menu

Tenisová sezóna 2020

Vážené hráčky a hráči tenisu,

letošní sportovní sezóna bude zahájena v nestandardních podmínkách, kdy do fungování sportovišť zasáhl vyhlášený stav nouze a v tomto režimu musí fungovat i sportoviště SK Přerov 1908 z.s.

Dne 7. 4. 2020 došlo k uvolnění podmínek pro provozování individuálních sportů.

Tenisovou sezónu jsme zahájili v omezeném provozu dne 8. 4. 2020 na zadních kurtech (č. 4 a 5). Od 13. 4. 2020 jsou zprovozněny všechny kurty (č. 1 až 5)

O včasnou jarní rekonstrukci kurtů po zimním období se postaral pan Ivan Kobliha. Za zajištění provozu čerpání vody na kropení, jejíž nedostatek nás poslední roky trápí, se postaral Ing. Jiří Šafář. Oběma touto cestou děkuji.

Zde jsou základní informace pro rok 2020:

- sezóna je zahájena od středy dne 15. dubna na všech kurtech. Vstup do kanceláře budou mít pouze pracovníci rezervační služby, vždy samostatně. Přímá komunikace s hráči bude probíhat přes okno v kanceláři. Hrát se bude podle hygienických pokynů stanovených příslušnými orgány (KHS schválila čtyřhru za dodržení dvoumetrových rozestupů bez roušky).

- rezervaci kurtu pro pravidelné opakování hry v letošním roce zašlete na mail skprerov1908@gmail.com nebo nahlaste na telefon 601 601 380,

- rezervační služba bude pracovat od 20. dubna.

- šatny a sprchy nejsou v provozu až do odvolání zákazu vládou

- z roku 2019 se bude doprodávat 30 ks permanentek v hodnotě 1 000 Kč, prvním zájemcům, kteří uhradí částku do 3 dnů od potvrzené objednávky.

- permanentky v letošní sezóně budou za 1 200 Kč. Se zvýšením ceny jsme uvažovali již v loňském roce, nakonec jsme se odhodlali až teď. Ekonomika provozu tenisových kurtů nám neumožňuje, abychom zajistili, popř. zkvalitnili materiální vybavení, údržbu a placené služby, které s sebou provozování kurtů přináší.

 

CENÍK 2020

Permanentka na 10 hracích hodin:                                           1 200,- Kč

Jednorázové vstupenky na 1 hrací hodinu: prodej přímo u rezervační služby TK

pondělí – pátek

8 – 16 hod.                                                                                     120,- Kč

16 – 21 hod.                                                                                   150,- Kč

sobota – neděle – svátky                                                              120,- Kč

Hra s trenérem: hráč platí dvorec – evidence rezervační službou označením v permanentce nebo zakoupením jednorázové vstupenky dle platných cen.

1 hrací hodina = 55 min. hra + 5 min. úprava dvorce

Úhradu permanentky provádějte na účet SK Přerov  - vzhledem k letošní situaci provádějte platbu v hotovosti jen v mimořádných případech. Platit můžete na účet i dopředu plánovanou jednorázovou vstupenku na objednaný čas dle platného ceníku.

Při platbě na účet uvádějte tyto údaje:

Číslo bankovního účtu

21532831/0100

Variabilní symbol

 rodné číslo nebo datum narození (rrmmdd)

Zpráva pro příjemce

 jméno a příjmení

 

Po zaplacení poplatku si vyzvedněte na sekretariátu nebo u rezervační služby permanentky.

Na permanentce budou označeny odehrané hodiny a zapsán aktuální datum hry před 1. nástupem na kurt pracovníkem SK Přerov.

  • Objednané hry jsou automaticky rušeny v případě nepříznivého počasí, kdy na kurtech nebude umožněno hrát ze strany SK – poplatek nepropadá.

  • V případě zrušení objednané hry hráčem v předstihu min. 5 hod., které bude oznámeno telefonicky, SMS nebo mailem se termín přesune- poplatek nepropadá.

  • Pokud hráč rezervovanou hru neodhlásí v uvedeném předstihu, částka za tuto hru propadá.

  • V případě zakoupení permanentky bez rezervací hracích časů, je vždy zapotřebí předem dohodnout termín a před každou hrou také předložit permanentku k vyznačení odehrané hry.

     

Rezervaci zajišťují: Ing. Jiří Šafář, Ivan Kobliha

telefonní číslo rezervační služby:      +420 601 601 380

tajemnice SK Přerov:        +420 724 130 591| skprerov1908@gmail.com

 

 

Pokud máte svoji firmu nebo živnost nabízíme možnost umístění reklamních banerů na plot kolem všech TK. Cena za reklamu se odvíjí dle velikosti plochy. Prostředky z reklamy budu použity na náklady spojené s provozem tenisové sezóny 2019 a dovybavení šaten.

Současně Vaše logo umístíme na našich webových stránkách v rubrice SPONZOŘI.