Jdi na obsah Jdi na menu

Kulturistika

Proč navštěvovat posilovnu při SK Přerov a proč vůbec chodit do posilovny?
 
p1030584_-640_x_480-.jpgOddíl kulturistiky je součástí (při) Sportovního klubu Přerov. Předsedou oddílu pan Milan Ruml, jediný trenér v Přerově s licencí 2. třídy. Posilovna je na ploše 220 m2 vybavena 31 posilovacími stroji, 37 páry činek od 3 do 40 kg. Posilovna při SK Přerov má v současné době bezkonkurenčně nejlevnější vstupné z přerovských posiloven, kdy Vás vyjde jeden vstup při zakoupení permanentky na 50,- Kč.
 
A proč posilovat tělo?
 
Při cvičení nejde jenom o postavu a svaly. Jistě, trénink svaly vytváří, ale přináší vedle toho také mnohem rozsáhlejší prospěch. Zdravotní přínos je nesmírný. Udržuje vhodný poměr svalové hmoty a tuku. Zvyšuje tvorbu „zdravého cholesterolu“. Snižuje krevní tlak a posiluje krevní oběh. Umocňuje pocity sebedůvěry a víry ve vlastní schopnosti. Prakticky až do stáří si udržíte hezkou postavu. To všechno je jenom malá část toho, jak účelně a rozumně posilovat po celý život, mít z toho prospěch v podobě kondice a vitality a nadevše dobrý pocit.
 
Kontakt: 
 
předseda oddílu – Milan Ruml  - majitel licence 2. třídy
mobil: 737 514 667
mail: skprerov1908@gmail.com
Sídlo posilovny: SK Přerov, Petřivalského 1, Přerov – přízemí
 

Mapa

 
Údaje o posilovně:
 
Velikost posilovny: 220 m2
 
Seznam posilovacího zařízení:
činky od 3 do 40 kg
 
Seznam strojů:
1 Polohovací lavice 1 
2 Zakopávací lavice 1 
3 Multipress 2 
4 Lavička na benč 2 
5 Předkopávací lavice 1 
6 Stojan na dřepy 1 
7 Polohovací lavice s oporou 1 
8 Triceps ve stoje 1 
9 Olympijská činka 1 
10 Lavice hlavou nahoru 1 
11 Hacken dress 1 
12 Hyperextenze 1 
13 Stroj na břicho 1 
14 Veslo přítahy v předklonu 1 
15 Věž posilovací 1 
16 Lavice na ramena - tlak před hlavou 1 
17 Lavice břicho polohovací 1 
18 Lavice hlavou dolů + rovná 1 
19 Lavice na ramena - tlak před hlavou 1 
20 Předkopávací polohovací lavice 1 
21 Legpress 1 
22 Bradla jednoručky 1 
23 Cyklotrial 2 
24 Tricepsová kladka 2 
25 Protisměrné kladky 1 
26 Eliptik 1 
27 Peck peck 1 
28 Pogumované jednoručky 16 
29 Bicepsový stroj 1 
30 Stroj na záda přítahy v sedě 1 
31 Posilovací stroj na ramena 1 
 
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 15:00 až 20:30 hod.
Úterý, čtvrtek, sobota a neděle: 10:00 až 12:00 hod.
 
Ceník:
Permanentka na 10 vstupů: 500,- Kč (pro studenty za polovinu)
Partnerská permanentka za 500,--
Jednotlivé vstupné: 70,- Kč
Sprcha: 30,- Kč
Uzamykatelné skříňky - velké: 10,- Kč na měsíc – sportovní potřeby a ošacení
Uzamykatelné skříňky - malé: zdarma – osobní věci (mobil, doklady, peníze)
 
PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY:
 
1. Návštěvník posilovny je povinen řídit se provozním řádem a pokyny vedoucího oddílu nebo členů výboru TJ Sokol Nehvizdy. 
2. Cvičit smí pouze osoba, která má zaplacené členské i oddílové příspěvky. Zaplacením potvrzuje, že byla seznámena s provozním řádem, porozuměla zadání a zavazuje se ho dodržovat. 
3. Po celou dobu cvičení musí být v prostorách posilovny přítomny minimálně 2 osoby. Cvičení samostatně (1 osoba v posilovně) je zakázané! 
4. Cvičení je povoleno pouze osobám starším 15-ti let a to pouze za dozoru další osoby starší 18-ti let. Tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za mladšího cvičence. 
5. Cvičení v posilovně probíhá na vlastní nebezpečí. Před cvičením zkontroluje cvičenec funkčnost stroje, pokud shledá nějaké závady či poškození, musí neprodleně informovat vedoucího oddílu a tento stroj nesmí být do doby odstranění závady používán. 
6. Před vstupem do posilovny je cvičenec povinen v části tomu určené se přezout do čisté a kvalitní pevné obuvi, popř. se převléknout. Za věci zde odložené si zodpovídá každý sám. SK Přerov ani předseda oddílu nezodpovídá za věci cvičenců v prostoru posilovny. 
7. Osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek je vstup do prostor posilovny zakázán! Kouření v posilovně je zakázáno!
8. Při vstupu i odchodu je cvičenec povinen zapsat se do knihy docházky. 
9. Každý cvičenec musí mít při cvičení ručník. Používejte ho jako podložku pod tělo, aby nedocházelo ke kontaktu holé pokožky s částmi strojů. Koženkové části ručníkem po cvičení otírejte. 
10. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou určeny. Jednoručky odhazujte pouze na kobercovou nebo gumovou podložku. Odhazujte je tak, aby nedošlo k jejich poškození či poškození podlahy. V případě, že cvičenec úmyslně poškodí zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit. 
11. Je zakázané přesouvání strojů. Použité nářadí a náčiní je cvičenec povinen vždy vrátit na místo tomu určené. 
12. V prostoru posilovny se chovat ohleduplně vůči ostatním cvičícím. 
13. Cvičenci nesmí umožnit vstup a cvičení v posilovně osobě, která není členem a nemá zaplacené příspěvky. 
14. V případ výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit prostory posilovny. 
15. Udržujte čistotu a pořádek. U vchodu do posilovny je umístěn koš na odpadky. 
16. Dodržujte provozní dobu posilovny. Pondělí – neděle 9:00 – 12:00 / 14:00 – 21:00. Cvičení mimo tuto dobu je zakázané. 
17. Pokud člen ukončí činnost v oddílu, má nárok na vrácení zálohy za klíče pouze do ½ roku po ukončení činnosti. Poté záloha propadá. 
18. Při porušení provozního řádu bude člen vyloučen z oddílu. 
19. Údržby a revize strojů se provádí 1x za rok nebo dříve, dle potřeby. Údržbu provádí osoba k tomu určená (vedoucí oddílu) nebo servisní technik.