Jdi na obsah Jdi na menu

Kontakty

Sídlo Sportovního klubu Přerov 1908 z.s.
Petřivalského 584/1, 750 02 Přerov I - Město
IČ 00533963

Telefon na sekretariát: 581 201 144
E-mail: skprerov1908@gmail.com
Webové stránky: www.skprerov.info
Datová schránka: tkp99ei
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Přerov, číslo účtu 21532831/0100

Sekretariát: Ing. Drahomíra Mohaplová – tajemnice SK Přerov – telefon: 724 130 591
Adresa kanceláře: Petřivalského 1, 750 02 Přerov – 1. patro 


Zajišťuje kontakt s veřejností a firmami, přijímá objednávky a žádosti o pronájmy nebytových prostor a sportovišť.
Zabezpečuje administrativně technický servis pro činnost předsedů oddílů SK Přerov.
Vede evidenci smluv, dotací a ostatních dokumentů vztahujících se k činnosti SK Přerov.
Připravuje podklady pro jednání orgánů SK Přerov a pořizuje zápisy z jejich jednání.
Zajišťuje účetnictví SK Přerov a vede hospodaření oddílů 
Stará se o majetkoprávní záležitosti.

 

Mapa