Jdi na obsah Jdi na menu

Tenisová sezóna 2019

Vážené tenisové hráčky a hráči!

Od roku 2017, kdy se tenisové kurty dostaly zpátky pod správu SK Přerov 1908 z.s., Vás na začátku tenisové sezóny vždy informuji o aktuálním stavu dvorců, termínu zahájení tenisové sezóny, cenách a taky na koho se obracet s žádostí o rezervaci, popř, permanentku.

Dvě předcházející sezóny byly pro SK hodně náročné, ať již finančně, zajištěním rekonstrukce kurtů, tak i personálním obsazením. V roce 2017 jsme se odrazili od zprovoznění předních tenisových dvorců, jejichž celkovou rekonstrukci zajistil ve spolupráci tenisový trenér Tomáš Pavlíček. V letech 2018 a 2019 probíhá „pouze“ jarní úprava, která však vždy zahrnuje natažení vrstvy nové antuky.

V letošní sezoně se konečně vrátíme k normálnímu provozu na všech kurtech. Za nemalého úsilí schopných lidí a za finanční podpory Olomouckého kraje, se daří realizovat i rekonstrukce zadních kurtů, které ještě v loňském roce byly mimo provoz a zcela zchátraly. Z nevyhovujících tří kurtů s krátkými výběhy a špatnou orientací, jsme vybudovali dva úplně nové kutry s vlastním oplocením, otočené oproti stávajícím o 90 stupňů. Pořídili jsme nové veškeré vybavení – sloupky se sítěmi, lajny s kotevním systémem, dělicí síť, hrabla a síťovačky, nové lavičky a stínící plachty. Odstraněny byly vrstvy staré antuky a škváry, navezeny byly nové materiály. K dnešnímu dni je hotova škvárová vrstva. Tento týden proběhne natažení 2obou vrstev z antuky CS1 a CP 05.

O všechny práce, které na našich kurtech proběhly a probíhají, se postarali tenisté a současně  zkušení odborníci. Rekonstrukci zadních kurtů má na starosti Ing. Jaromír Unger, o celkovou údržbu a přípravu předních kurtů se s dodržením termínu zahájení provozu postaral Ivan Kobliha. Děkuji oběma touto cestou za provedené práce, bez kterých by tenisová sezóna 2019 nemohla být včas zahájena.

Další změna, která Vás v letošním roce potká, je zřízení rezervační služby. Můžete se na telefonní číslo uvedené níže kdykoliv obrátit ať již se bude jednat o objednání tenisového kurtu, nebo odhlášení dle stanovených podmínek a ostatních informací týkajících se tenisu. Hlavním členem rezervační služby je Marek Zapletal, s kterým současně budeme pracovat na možnosti zařízení rezervace přes internet. Od března nastoupil do hlavního pracovního poměru správce celého sportovního areálu Jiří Čudek, který se takto stal automaticky členem rezervačního týmu a najdete ho osobně v dopolední pracovní době na stadionu.

I v letošním roce zahajujeme sezónu s nezměněnými cenami permanentek!

I v letošním roce můžete dohrát řádně zakoupené permanentky z roku 2018!

Přejeme si, abyste si naše kurty oblíbili a zvykli si k nám chodit hrát, aby se Vám naše tenisové prostředí zalíbilo. Chceme naše tenisové zázemí neustále vylepšovat!

Pokud máte svoji firmu nebo živnost nabízíme možnost umístění reklamních banerů na plot kolem všech TK. Cena za reklamu se odvíjí dle velikosti plochy. Prostředky z reklamy budu použity na náklady spojené s provozem tenisové sezóny 2019 a dovybavení šaten.

Současně Vaše logo umístíme na našich webových stránkách v rubrice SPONZOŘI.

A teď praktické informace k provozu:

Zahájení provozu tenisových kurtů:

kurty č. 1  až 3 od 15. 4. 2019 (přední)

kurt č. 5 a 6 od 23. 4. 2019 (zadní - předpokládané zahájení provozu)

 

CENÍK 2019

Permanentka na 10 hracích hodin:                                              1 000,- Kč

Permanentka na 20 hracích hodin:                                               1 950,- Kč

Jednorázové vstupenky na 1 hrací hodinu: prodej přímo u rezervační služby TK

pondělí – pátek

8 – 16 hod.                                                                                       100,- Kč

16 – 21 hod.                                                                                     130,- Kč

sobota – neděle – svátky                                                               130,- Kč

Hra s trenérem:

hráč platí dvorec – označením v permanentce nebo zakoupením jednorázové vstupenky

1 hrací hodina = 55 min. hra + 5 min. úprava dvorce

Úhradu permanentky můžete na základě potvrzené rezervace zaplatit na účet SK Přerov 1908 z.s. nebo v hotovosti do pokladny SK na sekretariátu v sídle spolku na ulici Petřivalského 584/1, 75002 Přerov do rukou tajemnice Ing. Drahomíry Mohaplové. Upřednostňujeme platbu na účet.

Při platbě na účet uvádějte tyto údaje:

Číslo bankovního účtu

21532831/0100

Variabilní symbol

 rodné číslo nebo datum narození (rrmmdd)

Zpráva pro příjemce

 jméno a příjmení

 

Po zaplacení poplatku si vyzvedněte na sekretariátu nebo u rezervační služby permanentky.

Na permanentce budou označeny odehrané hodiny a zapsán aktuální datum hry před 1. nástupem na kurt pracovníkem SK Přerov.

  • Objednané hry jsou automaticky rušeny v případě nepříznivého počasí, kdy na kurtech nebude umožněno hrát ze strany SK – poplatek nepropadá.

  • V případě zrušení objednané hry hráčem v předstihu min. 5 hod., které bude oznámeno telefonicky, SMS nebo mailem se termín přesune- poplatek nepropadá.

  • Pokud hráč rezervovanou hru neodhlásí v uvedeném předstihu, částka za tuto hru propadá.

  • V případě zakoupení permanentky bez rezervací hracích časů, je vždy zapotřebí předem dohodnout termín a před každou hrou také předložit permanentku k vyznačení odehrané hry.

     

Rezervaci zajišťují: Marek Zapletal, Jiří Čudek, Ivan Kobliha a Ing. Jiří Šafář

telefonní číslo rezervační služby:     +420 601 601 380

                                                             +420 721 731 799 (dočasné)

tajemnice SK Přerov:           +420 724 130 591| skprerov1908@gmail.com