Jdi na obsah Jdi na menu

Tenisová sezóna 2017

Vážení přátelé tenisu,

mnohým z Vás jsem osobně slíbila informace ohledně provozu tenisových kurtů, které 17 let v nájmu provozoval Ing. Jiří Šafář a na kterých jste po léta hráli svůj oblíbený sport. Smlouva o pronájmu vypršela a Sportovní klub Přerov 1908 z.s., který je vlastníkem tenisových kurtů, sháněl nové schopné nájemce, kteří měli znovu uvést sportoviště minimálně do kvalitního stavu, popř. zvednout jeho úroveň mnohem výš, jakýmkoliv investičním záměrem. SK Přerov k tomuto záměru nabídl zcela nové sportovní zázemí  - šatny s hygienickým zařízením a možností pronájmu vlastní skříňky na sezónu. Bohužel se nám pro letošní rok tento záměr nezdařil, z velké části pro nedostatek prostoru pro jednání a shánění zájemců z důvodu realizace naší velké investiční akce – přístavby, nástavby a rekonstrukce sportovního zázemí.

Nakonec jsme se do rekonstrukce tenisových kurtů pustili na náklady SK a za pomoci nadšenců, kterým jde o tenis nejvíce, a to ve spolupráci s tenisovým trenérem a předsedou LTC Přerov panem Tomášem Pavlíčkem. Věřím, že všechno půjde podle naplánovaných termínů a první kurt č. 1 po celkové rekonstrukci bude v provozu od 24. 4. 2017, kurt č. 2 od 27. 4. 2017 a kurt č. 3 od 30. 4. 2017. Zadní kurty projdou letošní sezónu také rekonstrukcí, ale o jejich zprovoznění Vás budeme informovat, až bude znám konkrétní termín ukončení jejich úprav.

Přestože v letošním roce investujeme do rekonstrukce tenisových kurtů vysoké finanční prostředky, rozhodli jsme se nezdražovat. Zároveň si ale nemůžeme dovolit letos ani zlevnit. Jednak z uvedených důvodů, jednak z neznalosti ekonomiky provozu tenisových kurtů, které byly 17 let provozovány nájemcem. Berte to letos tak, že za stejnou cenu dostanete nesrovnatelně vyšší kvalitu tenisových kurtů a sportovního zázemí. Zároveň prosím o toleranci při výskytu menších organizačních problémů, které se letos mohou vyskytnout pro nezkušenost z provozem TK, neboť vše řešíme „za pochodu“. Vaše návrhy a připomínky nám pomohou doladit bezproblémový chod.

Chceme zachovat, pokud to bude možné, rezervace všech stabilních hráčů. Mnozí z Vás už rezervace mají potvrzeny. Chceme taky vyjít vstříc novým hráčům, pro které budeme hledat vhodné časy. Na našich kurtech budou mít hodiny trenéři, u kterých si můžete domluvit individuální hodiny, na kutrech budou probíhat tenisové turnaje, sportovní dny. Chceme znovu pozvednout fungování tenisu na našich kurtech přinejmenším na úroveň nejúspěšnějšího období jejich fungování. To je naše vize a cíl. Náš areál a nové sportovní zázemí má k tomu ty nejlepší předpoklady, ať už formou budování tenisového oddílu na základě členských příspěvků nebo tenisového klubu v nájmu významného investora. Vždyť tenis je krásný sport!

 

V Přerově 21. 4. 2017                     Ing. Drahomíra Mohaplová, tajemnice SK Přerov 1908 z.s.

 

A teď praktické informace k provozu:

Zahájení provozu tenisových kurtů: (v případě příznivého počasí)

kurt č. 1 od 24. 4. 2017

kurt č. 2 od 27. 4. 2017

kurt č. 3 od 30. 4. 2017

 

 

CENÍK 2017

Permanentka na 10 hracích hodin:                                              1 000,- Kč

Permanentka na 20 hracích hodin:                                              1 950,- Kč

Jednorázové vstupenky na 1 hrací hodinu: prodej přímo u správce TK

pondělí – pátek

8 – 14 hod.                                                                                       100,- Kč

14 – 21 hod.                                                                                     120,- Kč

sobota – neděle – svátky                                                                 120,- Kč

Hra s trenérem:

hráč platí dvorec – označením v permanentce nebo zakoupením jednorázové vstupenky

1 hrací hodina = 55 min. hra + 5 min. úprava dvorce

Úhradu permanentky můžete na základě potvrzené rezervace zaplatit na účet SK Přerov 1908 z.s. nebo v hotovosti do pokladny SK na sekretariátu v sídle spolku na ulici Petřivalského 584/1, 75002 Přerov do rukou tajemnice Ing. Drahomíry Mohaplové. Upřednostňujeme platbu na účet.

Při platbě na účet uvádějte tyto údaje:

Číslo bankovního účtu

21532831/0100

Variabilní symbol

 rodné číslo nebo datum narození (rrmmdd)

Zpráva pro příjemce

 jméno a příjmení

 

Po zaplacení poplatku si vyzvedněte na sekretariátu permanentky.

Na permanentce budou označeny odehrané hodiny a zapsán aktuální datum hry před nástupem na kurt pracovníkem SK Přerov.

  • Objednané hry jsou automaticky rušeny v případě nepříznivého počasí, kdy na kurtech nebude umožněno hrát ze strany SK – poplatek nepropadá.

  • V případě zrušení objednané hry hráčem v předstihu min. 5 hod., které bude oznámeno telefonicky, SMS nebo mailem se termín přesune - poplatek nepropadá.

  • Pokud hráč rezervovanou hru neodhlásí v uvedeném předstihu, částka za tuto hru propadá.

  • V případě zakoupení permanentky bez rezervací hracích časů, je vždy zapotřebí předem dohodnout termín a před každou hrou také předložit permanentku k vyznačení odehrané hry.

     

     

Kontaktní údaje: rezervační služba:         +420 721 731 799

                           

                           trenér Tomáš Pavlíček:    +420 606 875 371| ltc-prerov@seznam.cz

                           tajemnice SK Přerov:       +420 724 130 591| skprerov1908@gmail.com