Jdi na obsah Jdi na menu

Sportovní areál 2021

Vážená sportovní veřejnost a příznivci sportu,

dnes Vám již můžeme poskytnout informace k užívání našeho sportovního areálu SK Přerov 1908 z.s., který prošel největší rekonstrukcí, od jeho vzniku.  30. 6. 2021 byly naplněny podmínky poskytovatelů dotací a stadion byl oficiálně předán k užívání Sportovnímu klubu Přerov 1908 z.s. Samozřejmě jste si všimli, že není vše hotovo. Současné dokončovací práce jsou již však v rámci dohodnutých vzájemných kompenzací. O celou rekonstrukci se postarala stavební firma SPORT Construction a.s..

Sportovní stadion je ve vlastnictví spolku, tedy právnické osoby. Neplynou nám tak automaticky přímé finanční prostředky ze státního rozpočtu, popř. veřejných zdrojů. Celá rekonstrukce stála přes 40 milionů korun. Než bylo rozhodnuto o její realizaci stálo náš spolek velké úsilí a nemalé finanční výdaje, abychom zajistili dostatek peněz na celou akci. Vždycky existuje riziko, že se i dobře připravený záměr nepodaří převést do praxe a vynaložené peníze a práce přijdou na zmar. To mají spolky podobné s podnikatelskou činností a my jsme rádi, že se náš záměr podařilo prosadit, sehnat na něj peníze a celou akci dokončit. Naše sportoviště se tak dostalo na mnohem vyšší úroveň a mohou se zde pořádat soutěže vyšších tříd.

Nechceme však ani zabránit přístupu Vám, sportující veřejnosti, která jste náš stadion do loňského roku využívala bezplatně. Jsme ale nuceni nastolit významné změny v užívání. Tak aby došlo ke snížení nákladů na škody na majetku SK Přerov 1908 z.s. způsobené v minulosti nekontrolovaným přístupem na sportoviště a k pokrytí zvýšených provozních nákladů v souvislost se změnou správy stadionu, nárustu cen za služby, spotřební materiál a údržbu.

Tímto širším úvodem jsme Vám chtěli objasnit následující změny v užívání sportovního areálu právě veřejností – neregistrovanými sportovci. Proč již atletický ovál a travnatá hřiště nebudou přístupna bezplatně a budou vyhrazeny časy pro jejich využívání.

Sportovní areál bude opatřen novým provozním řádem, informačními cedulemi a zákazovými tabulkami. Na dodržování všech pokynů budou dohlížet správci areálu.

Pro sportující veřejnost máme připraveny k využití běžeckého oválu a travnatých ploch „registrační karty sportovců“ .

 1. Karty budou měsíční nebo roční, bez evidence počtu vstupů.
 2. Registrační kartou se prokážete správci areálu a ten Vás vpustí na běžeckou dráhu nebo travnatou plochu.
 3. Čas vymezený pro veřejnost je PONDĚLÍ až PÁTEK od 8 hod. do 20 hod., bez časového období určeného pro tréninky, které probíhají denně od 15 do 19 hod. V sobotu a neděli v letošním roce stadion nebude zpřístupněn veřejnosti.
 4. Veřejnosti nebude umožněn vstup v době konání plánovaných akcí na stadionu. Sledujte proto webové stránky  www.skprerov.info, www.atletikaskprerov.cz
 5. Registrační karty jsou nepřenosné a budou opatřeny Vaší fotografií, jménem a příjmením.
 6. Karty bude vydávat v sídle SK Přerov 1908 z.s.  na ulici Petřivalského, 584/1 tajemnice v kanceláři v 1. patře, dveře vlevo vedle schodiště, každé úterý v době od 9 hod. do 14 hod., popř. po telefonické dohodě.
 7. Nejméně den před vyzvednutím karty zašlete svou fotografii na mail skprerov1908@gmail.com, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržení. Oznámíte, jestli chcete  vystavit roční nebo měsíční kartu.
 8. Cena měsíční registrační karty je 200 Kč v roce 2021 a 500 Kč za roční do konce roku 2021.
 9. V roce 2022 plánujeme cenu registračních karet změnit u roční na 800 Kč. Podle zkušeností, které budeme mít z letošního roku může být upraven i čas vymezený pro vstup veřejnosti.
 10. Subjekty s vlastním IČ mohou na stadion pouze s uzavřenou smlouvou o pronájmu pro daný kalendářní rok.

Do skončení rekonstrukce jsme od Vás dostávali spoustu dotazů. Na ty podstatné jste snad dostali odpovědi v předešlém textu, na některé ještě odpovíme a na další jsme připraveni odpovídat průběžně.

Registrační karty jsme připraveni vydávat od 20. 7. 2021

Správce sportovního areálu je pan Stanislav Lihán, jeho telefonní číslo 601 601 380 bude k dispozici od 8 do 15 hod., od 19 hod. budou na tomto telefonním čísle fungovat správci tenisových kurtů.

 

 • Budova bývalých fotbalových šaten a staré Viktorky již nepatří SK Přerov 1908 z.s. Je ve vlastnictví soukromé firmy, která ji rekonstrukcí přestavuje na bytový dům. Bohužel jsme ji museli prodat a peníze použít k dofinancování stavby sportovního zázemí – šaten v roce 2016.
 • I když stadion vzkvétá, pořád je do čeho investovat, a ne všechny části jsou již dobudované. Při každé větší investici je rozpočet dost napnutý, bez rezerv. V případě nadhodnocení zakázky by přebytek financí šel za realizační firmou, která u investic nad 2 mil. korun podléhá výběrovému řízení za dost striktních pravidel a neznámého výsledku. Nelze se „domlouvat, že by nám peníze, které zůstanou vrátila“.  Navíc požadované dotace na investiční záměry nikdy nedostaneme v plné výši a bývají většinou kráceny tak, že máme problémy s dofinancováním akcí. To jen na vysvětlenou k tomu, proč musí docházek ke kompromisním řešením, proč jsme nuceni znovu a znovu  shánět  peníze na dokončení a na závěr, proč jsme přistoupili k zpoplatnění přístupu veřejnosti.
 • Děkujeme za pochopení a věříme, že i tak nám zachováte přízeň.